Nuvarande rankingar

Tid till tävlingen avslutas:

1 Supr****** 200 Tokens
2 Blac******** 150 Tokens
3 Abso****** 100 Tokens
4 Rich******** 50 Tokens
5 yur_***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • lördag
  (23.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  Abso******
 • 3  Cpjc*****
 • 4  Blac********
 • 5  reni*****
 • fredag
  (22.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  reni*****
 • 3  -lya*****
 • 4  BBC-********
 • 5  seco******
 • torsdag
  (21.03.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  -lya*****
 • 3  Loew*****
 • 4  Bone*****
 • 5  toym*****
 • onsdag
  (20.03.2019)
 • 1  Past******
 • 2  Lomm*****
 • 3  vict*****
 • 4  Wete*****
 • 5  -Van********
 • tisdag
  (19.03.2019)
 • 1  hann*****
 • 2  BBC-********
 • 3  shel******
 • 4  name*********
 • 5  Bone*****
 • måndag
  (18.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  toym*****
 • 3  beZS*****
 • 4  hann*****
 • 5  Voya*****
 • söndag
  (17.03.2019)
 • 1  BBC-********
 • 2  mani*****
 • 3  baot*******
 • 4  NotY******
 • 5  rntk***********
 • lördag
  (16.03.2019)
 • 1  warm********
 • 2  Supr******
 • 3  jami*****
 • 4  swee*****
 • 5  BBC-********
 • fredag
  (15.03.2019)
 • 1  Faby*****
 • 2  para*******
 • 3  Bill*******
 • 4  evge******
 • 5  Simo******
 • torsdag
  (14.03.2019)
 • 1  netS********
 • 2  Agal*****
 • 3  BBC-********
 • 4  Oney*********
 • 5  evge******
 • onsdag
  (13.03.2019)
 • 1  rusb******
 • 2  dima*****
 • 3  jami*****
 • 4  Gool*****
 • 5  Stay*****
 • tisdag
  (12.03.2019)
 • 1  Wrum******
 • 2  dima*****
 • 3  Iris*******
 • 4  totd*****
 • 5  Oney*********
 • måndag
  (11.03.2019)
 • 1  para*******
 • 2  BBC-********
 • 3  toym*****
 • 4  Oney*********
 • 5  sixs********
 • söndag
  (10.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  nori*****
 • 3  vzhu*******
 • 4  sexy*******
 • 5  Arti*****
 • lördag
  (09.03.2019)
 • 1  rntk********
 • 2  stev******
 • 3  TAKE*********
 • 4  NotY******
 • 5  Alph*******
 • fredag
  (08.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  geil*********
 • 3  stev******
 • 4  DDTr*****
 • 5  toym*****
 • torsdag
  (07.03.2019)
 • 1  rntk********
 • 2  Loew*****
 • 3  Oney*********
 • 4  guy1*****
 • 5  toym*****
 • onsdag
  (06.03.2019)
 • 1  ston*******
 • 2  Loew*****
 • 3  TAKE*********
 • 4  stev******
 • 5  Alph*******
 • tisdag
  (05.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  news******
 • 3  kano******
 • 4  stev******
 • 5  toym*****
 • måndag
  (04.03.2019)
 • 1  para*******
 • 2  JYGY*****
 • 3  rntk***********
 • 4  seco******
 • 5  netv*****
 • söndag
  (03.03.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  news******
 • 3  Swif******
 • 4  netS********
 • 5  reni*****
 • lördag
  (02.03.2019)
 • 1  Swif******
 • 2  Ecto*****
 • 3  Loew*****
 • 4  Simo******
 • 5  Andr********
 • fredag
  (01.03.2019)
 • 1  Swif******
 • 2  Loew*****
 • 3  Andr********
 • 4  podg*******
 • 5  Ponc*****
 • torsdag
  (28.02.2019)
 • 1  ezhi*****
 • 2  Loew*****
 • 3  Swif******
 • 4  Blac********
 • 5  para*******
 • onsdag
  (27.02.2019)
 • 1  dogb*****
 • 2  Hann********
 • 3  jeey*****
 • 4  netv*****
 • 5  stev******
 • tisdag
  (26.02.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Loew*****
 • 3  pind*****
 • 4  Simo*****
 • 5  Back*****
 • måndag
  (25.02.2019)
 • 1  TheF********
 • 2  pind*****
 • 3  Slee********
 • 4  Yogh*****
 • 5  sarr*****
 • söndag
  (24.02.2019)
 • 1  Alph*******
 • 2  Loew*****
 • 3  Solo*****
 • 4  TheF********
 • 5  away*****
 • lördag
  (23.02.2019)
 • 1  nori*****
 • 2  para*******
 • 3  seco******
 • 4  Loew*****
 • 5  Alph*******
 • fredag
  (22.02.2019)
 • 1  seco******
 • 2  AzMa*****
 • 3  Bobc*****
 • 4  Loew*****
 • 5  baot*******

Kampanjregler

Genom hela kampanjen kommer, pinpads.co% belöna 5 medlemmar om dagen (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

Vinnarna kommer krediteras gratis tokens på sitt' pinpads.co% konto inom ett par timmar.

Varje dags vinnare kommer meddelas på sidan, där endast deras användarnamns 4 första tecken publiceras.

Användare som använder sig av bedrägliga metoder kommer diskvalificeras från kampanjen och kommer inte vara berättigade till några bonusbelöningar.

pinpads.co% förbehåller sig rätten att ändra dessa officiella regler och belöningsbeloppen enligt eget gottfinnande.

pinpads.co% förbehåller sig rätten att avbryta kampanjen enligt eget gottfinnande. Genom att ta del i kampanjen, godkänner användarna att de inte kommer vara berättigade till någon belöning om kampanjen avbryts.